Witryna ubezpieczeniamarynarzy.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych.Akceptuję politykę cookies.
Serwis ubezpieczeniowy Sytuacja ubezpieczeniowa Marynarzu zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny

Inwestycje dla marynarzy

Inwestycje dla marynarzy to nie tylko odkładanie „na czarną godzinę”, ale często jedyne rozwiązanie na bezpieczną emeryturę dla marynarzy i ich rodzin, gdyż w wielu przypadkach jeśli marynarz nie zakumuluje środków pieniężnych w trakcie pracy, nie ma co liczyć na godziwą emeryturę marynarską. Dlatego też oferujemy liczne długofalowe rozwiązania inwestycyjne dla pracowników sektora morskiego i ich rodzin.

W co można inwestować? Rynek papierów wartościowych umożliwia marynarzowi wybór inwestowania w różne instrumenty, które należy umiejętnie dobrać. Można zdecydować się na inwestycje w papiery wartościowe - akcje, obligacje, bony skarbowe; prawa do papierów wartościowych - prawo poboru, prawo do nowych akcji lub też w specyficzne instrumenty finansowe jakimi są instrumenty pochodne (np. warranty, kontrakty). Ich cena zależy od wartości tzw. instrumentu bazowego np. papieru wartościowego, indeksu giełdowego, waluty, wskaźnika ekonomicznego.

Mariners Insurances pomoże odnaleźć się marynarzowi w gąszczu dostępnych ofert na rynku finansowym tak, aby zapewnić możliwości pomnażania posiadanego kapitału z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa.

Wszelkie przekazywane Nam informacje objęte są klauzulą poufności.