Witryna ubezpieczeniamarynarzy.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych.Akceptuję politykę cookies.
Serwis ubezpieczeniowy Sytuacja ubezpieczeniowa Marynarzu zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny

Ubezpieczenia dla marynarzy

Niestety większość osób zatrudnionych w sektorze morskim żyje w błędnym przekonaniu, że posiadając tzw. ubezpieczenie armatorskie są w pełni zabezpieczeni przed wszelkimi negatywnymi skutkami zdarzeń losowych. Doświadczenie wskazuje, że w wielu przypadkach zakres ww. ubezpieczeń armatorskich jest bardzo ograniczony i nie dotyczy np. wypadków w Polsce lub dotyczy tylko wypadków na statku z wyłączeniem śmierci naturalnej na statku.

Ponadto, pojawia się zasadnicze pytanie jakiego rodzaju ubezpieczenie posiada marynarzy i jego rodzina? W wielu przypadkach marynarze nie posiadają żadnego ubezpieczenia w Polsce, co jest bardzo ryzykownym rozwiązaniem dla niego samego i jego rodziny! Ubezpieczenie na życie ma na celu zabezpieczyć te osoby, które są zależne finansowo od marynarza. Dobór odpowiedniej sumy zabezpieczenia musi zostać wyliczony uwzględniając kilka istotnych parametrów takich jak: wysokość przychodów w gospodarstwie domowym, okres aktywności zawodowej czy poziom zabezpieczeń i oszczędności na dzień podejmowania decyzji o wyborze opcji ubezpieczeniowej.

Zdarzenia losowe mogą nie tylko wpłynąć na przychód marynarza, ale również niespodziewanie zwiększyć koszty. Kwoty, które muszą zostać przeznaczone na leczenie, rehabilitację lub poważne operacje i zabiegi potrafią pochłonąć zgromadzone przez marynarza oszczędności, a w przypadku ich braku zmusić do zadłużenia się.

Wszelkie przekazywane Nam informacje są objęte klauzulą poufności.